Hjem > Nyheter > Menigheten stenger midlertidig fra 12.03.2020

Som alle vet, så er det stadig utvikling i innskrenkninger ifm Coronaviruset. Vi som menighet vil selvfølgelig medvirke i den nasjonale dugnaden som må til for å begrense smitte, og vise omsorg og ansvarlighet for de blant oss som vil være i faresonen ved evt sykdom.

Våre samlinger, som Gudstjenestene søndag og torsdag samt bønnemøtene vil derfor utgå. Dette gjelder fra og med i dag.

Vi vil følge situasjonen nøye og komme tilbake med nærmere info når situasjonene forandrer seg. Så vil vi bare presisere: – Vi gjør ikke dette basert på en avgjørelse av frykt, men av ansvar. La oss alle gjøre det vi kan, overholde evt karantenetiltak, og la oss alle innse at vi handler ikke bare på vegne av oss selv, men av hverandre. Ellers minner vi om Salme 91, og ber om Guds beskyttelse over alle.

Legg inn en kommentar