Hjem > Nyheter > Nye Covid-19 oppdateringer.

Viktig informasjon vedr. nedstengning av Tros- og livssynssamlinger
Kjære menighet, kjære venner!
Fredag 19.mars vedtok formannskapene i Grenlands regionen å innføre statlig regional forskrift, i tråd med nivå 5A, det vil si strengeste nivå av tiltak (på lik linje med Oslo regionen).
Det innebærer at Grenland kristne senter dessverre må innstille alle sine møter fra og med lørdag 20.mars Tiltakene varer til og med tirsdag 6.april. Forskriften pålegger oss å holde stengt, med unntak ved begravelser og bisettelser og samtaler mellom representant for tros- og livssynssamfunn og enkelt personer.
Forskriften gir oss heldigvis lov til å kunne gjennomføre digitale arrangementer med maksimalt fem personer til stede, i tillegg til utøvere og annet nødvendig produksjonspersonell.
Derfor starter vi opp igjen de digitale søndagmøtene våre fra og med 21.mars. Møtene vil bli sendt kl: 17 på Himmelradioen og menigheten Facebook side.
I mellomtiden ber jeg om at du skal være ved godt mot og god helse. Og at Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare ditt hjerte og dine tanker i Kristus Jesus. (Fillipinerne 4:7)
Vi tar vare på hverandre i denne tiden❤

Legg inn en kommentar