Hjem > Om oss

Ett glimt fra vårt tv arbeid. Her gjør vi opptak av ett møte. Foto Geir Nævdal.

Vår base er i Skien og her trener og utruster vi mennesker som kan bringe evangeliet ut til vår nasjon. Vi vet at Frelsen gjelder alle mennesker og arbeider for at flest mulig skal høre og komme til tro på Jesus.

Litt mere om GKS

Vi er en menighet i vekst og utvikling midt i hjertet av Grenland. Vi tror på legedom og befrielse fra alt som hindrer oss i å leve fullt ut sammen med Jesus. Vi er en trosfrisk forsamling med stor åndelig takhøyde.

Vi forkynner med stor frimodighet om Jesus og det Han døde for og er overbevist om at vi er som Han er i denne verden.

Gud har en unik plan for hver enkelt av oss. Derfor legger vi sterkt vekt på at mennesker skal oppdage det enorme potensiale som Gud har lagt ned i oss.

Vi er Guds menighet og hver enkelt er en viktig del av den.

Pastor Bjørn Thore Friberg

Børn Thore Friberg har vært pastor i Grenland kristne senter siden 1992 og på fulltid siden 1997.

Han brenner for at Skien, Grenland og Norge skal fovandles.